VIB - Voynich information browser

Page information on f104r

f104r preview
Parsable information
Illustration type: Stars
Quire: T
Page in quire: C
Currier language: B
Currier hand: X
Has non-Voynich text: no
Has key-like sequence: no
Has extraneous writing: no

Descriptive comments

Last edited on 1998-10-09 05:19:01 by stolfi

Identification

Identification
Title: ???
Page: f104r = TC (Rene) = p213 (Stolfi)
Folio: f104
Panels: f104r
Bifolio: bT2 = f104+f115
Quire: T (Rene) = XVIII (Beinecke)

Attributes

Attributes
Language: B (Currier)
Hand: X (Currier)
Subsets: S (Rene), str (Stolfi)
Subject: unknown (text only)
Colors: red(stars),yellow(stars) (Reeds)

Description

Transcriptions

All transcriptions are given in basic (lowercase) EVA. Use the extractor to get transcriptions in another format.

Unit: "text"

Last edited on 1998-12-19 23:01:53 by stolfi

First study group:

<f104r.P.1;F> pchdar. chedy. char. qopchedy. ocphedy. qopchedy. shedaiin. oteeo. chey. qopchedy. saiin-
<f104r.P.2;F> oaraiin. yteeody. chea. daiin. cheodar. saiin. chey. tair. osaiin. chcthedy. teedaram-
<f104r.P.3;F> dair. octhedy. ot*ch. ykar. otedy. otody. qoteeos. yteeody. oteedy. aky. okal. daram-
<f104r.P.4;F> ol. sheedy. qokeedy. chedal. qodaiin. qodaiin. chry=
<f104r.P.5;F> kchdal. qotaiin. qoshedy. ol. chl. ol. chedacphy. al. lod. pchdair. opchdy. qod-
<f104r.P.6;F> ycheeody. aiin. lkar. cheeo. daiin. ockhedy. qokeedy. qotaiin. otchdy. taiin. chedam-
<f104r.P.7;F> dchodees. sheor. odaiin. otchedy. qodaiin. shedy. chedy. qodaiin. okar. ar. oka**-
<f104r.P.8;F> olsheedy. lkeedy. lkeody. qokaiin. chedal. qokar. odar. qokal. okor. otar. **-
<f104r.P.9;F> ycheeoy. qokecho. qokol. cheeo. dam=
<f104r.P.10;F> tol. chedal. cheockhy. otyd. osl. air. shdy. qokchd. octheody. cholfor. otalr-
<f104r.P.11;F> otodchy. lkeody. qokair. otoly. shodar. cheey. okar. olkeedy=
<f104r.P.12;F> tshdol. qotchedy. qokoeey. qoteod*. lo. sar. al. octhy. qotar. cphey. qotam-
<f104r.P.13;F> olcheol. qodaiin. chokar. okcho. lkaiin. okar. cheody. okeeody. qodam. chdy-
<f104r.P.14;F> daiin. choaiin. qokechy. qotal. cheolar. saiin. olteechey. otal. ol. oeeal-
<f104r.P.15;F> sar. chodaiin. chody. okar. otol. oeechdy. okal. kaiin. cheodaiin=
<f104r.P.16;F> ocheocthey. qoctheody. ykeodey. qocphchy. opchey. qoty. shtey. yteedy. shody-
<f104r.P.17;F> ykeeshedy. olkeeody. qotey. qokar. chedy. qokedy. oteechy. chyteody. otarody-
<f104r.P.18;F> dcheeo. keody. qokaiin. qolar. or. chockhar. otal. kshedy=
<f104r.P.19;F> toaiin. chdar. otar. shd. qotar. olkchedy. cheokeey. kary. opair. otar. airod. lshd-
<f104r.P.20;F> dsheoy. qocthey. qokchdy. qokaiin. chol. rar. cheody. cheekan. ar. aiin. ar. alam-
<f104r.P.21;F> dsheedy. qokaiin. chear. olkchedy. charaiin=
<f104r.P.22;F> tshedar. chllo. rl. shed. kchedy. chokor. cheedy. opchar. cheor. chckhey. taiin. dam-
<f104r.P.23;F> ol. sheo. ckhey. chol. kechdy. ikeedal. lkaiin. chol. keeody. otchor. air. chol. kar. alol-
<f104r.P.24;F> daiin. char. qotal. okechol. olkeear. olkeeo. dal. lkaiin. chal. keeedy. qokam-
<f104r.P.25;F> sar. okair. chckhey. qodaiin. chckhy. checkhd. lraiin. otaiin. ar. airam-
<f104r.P.26;F> shar. shee% % % % % % % % % % % % =
<f104r.P.27;F> % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % dl. ral. cheodl. cphaiin. daiin. ar. qckheey. qoraraiin-
<f104r.P.28;F> olcheear. chedar. or. aror. sheey. olkeechy. or. char. cheeol. sor. oraiin. ctham-
<f104r.P.29;F> ysheo. daiin. shody. yteedy. cheedar. orair. cheol. tar. arodly=
<f104r.P.30;F> okeeol. keeo. daiin. qkeodaiin. qokeeo. lkechey. okeody. otechdy. opcheof. qopaiin*-
<f104r.P.31;F> qokeeo. aiin. oksheey. okol. chey. lcheeey. oteey. lkechedy. qokaiin. chedar. chol. cham-
<f104r.P.32;F> ysheody. qocth. okshey. otechshy. cheol. kaiin. shoda. lkaiin. cheodaiin. qokar. alchd-
<f104r.P.33;F> okchechy. qokcheedy. okchdal. qokal. char. olkeey. olcheo. lkaiin. chey. raly=
<f104r.P.34;F> pchol. ksheody. qokeshedy. qokal. chedy. qokaiin. otaiin. cheody. qokal. taiin. cholxy-
<f104r.P.35;F> yshoiin. qocheol. chedaiin. qodal. chey. chol. cheol. olaly=
<f104r.P.36;F> psheody. qotar. chopar. qotaly. qotsheod. qotechy. kaiin. okar. qopchar. opam-
<f104r.P.37;F> okaiin. cheodal. qoaiin. okar. oraiin. okar. oteody. qokaiin. okal. qotir-
<f104r.P.38;F> okaiin. archeol. qokchol. kcheody. qotchdy=
<f104r.P.39;F> pcholor. ar. aiin. alkchdy. qotal. chol. qoar. aiin. qopcheedy. qotair. ofaiino-
<f104r.P.40;F> olkeeos. olkaiin. oair. qcthy. oiinolal. ly. oeear. chcthy. olched. qotaiin-
<f104r.P.41;F> qoteey. qokeor. saiir. qoty. qokl. lkaiin. yteedy. qokaiin. oqockhy. dar-
<f104r.P.42;F> ylshedy. cholkar=
<f104r.P.43;F> tsheodl. qokaiin. qokchedy. ykchdy. pchedy. qokeedy. otchy. qokaiin. oteol. dal-
<f104r.P.44;F> okcheochy. chey. qoeedaiin. qokeey. ar. cheol. oa% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % -
<f104r.P.45;F> % % % % % % % % % % % % % % l. saiin. otaiin. ar. chedy. qokaiin. otaiin. otaiin=

Jim Reed:

<f104r.P.7;J> dchodees. sheor. odaiin. otchedy. qodaiin. shedy. chedy. qodaiin. okar. ar. okaim-
<f104r.P.8;J> olsheedy. lkeedy. lkeody. qokaiin. chedal. qokar. odar. qokal. okar. otar. odr-

Takeshi Takahashi:

<f104r.P.1;H> pchdar. chedy. char. qopchedy. ocphedy. qopchedy. shedaiin. oteeo. chey. qopchedy. sain-
<f104r.P.2;H> oar. aiin. yteeody. cheodaiin. cheodar. saiin. chey. tair. osaiiin. chcthedy. teedaram-
<f104r.P.3;H> daiir. octhedy. otech. ykar. otedy. otody. qoteeos. yteeody. oteedy. oky. okal. daram-
<f104r.P.4;H> ol. sheedy. qokeedy. chedal. qodaiin. qodaiiin. chry=
<f104r.P.5;H> kchdal. qotaiin. qoshedy. ol. chl. ol. chedacphy. al. lod. pchdair. opchdy. qod-
<f104r.P.6;H> ycheeody. aiin. lkar. cheeo. dain. ockhedy. qokeedy. qotain. otchdy. tain. chedam-
<f104r.P.7;H> dchodees. sheos. odaiin. otchedy. qodain. shedy. chedy. qodain. okar. ar. okaim-
<f104r.P.8;H> olsheedy. lkeedy. lkeody. qokaiin. chedal. qokar. odar. qokal. okor. otar-
<f104r.P.9;H> ycheeoy. qokecho. qokol. cheeo. dam=
<f104r.P.10;H> tol. chedal. cheock{&K}ay. otyd. os. l. air. shdy. qokchd. octheody. cholfor. otalr-
<f104r.P.11;H> otodchy. lkeody. qokair. otoly. shodor. cheey. okar. olkeedy=
<f104r.P.12;H> tshdol. qotchedy. qokoeey. qoteode. lo. sar. al. octhy. qotor. opchey. qotam-
<f104r.P.13;H> olcheol. qodain. chokar. okcho. lkain. okar. cheody. okeeody. qodam. chdy-
<f104r.P.14;H> daiin. choaiin. qokechy. qotal. cheo. lor. saiin. olkeechey. otal. ol. oeeal-
<f104r.P.15;H> sor. chodaiin. chody. okar. otol. keechdy. okal. kaiin. cheodaiin=
<f104r.P.16;H> ocheoithey. qoctheody. ykeeodey. qoepchy. opchey. qoty. shtey. yteedy. shody-
<f104r.P.17;H> ykeeshedy. olkeeody. qotey. qokar. chedy. qokedy. oteechy. chyteody. otarody-
<f104r.P.18;H> dcheeokeody. qokain. qolar. or. chockhar. otal. kshedy=
<f104r.P.19;H> toaiin. chdar. otar. shd. qotar. olkchedy. cheokeey. kary. opair. otor. airod. lshd-
<f104r.P.20;H> dsheoy. qocthey. qokchdy. qokaiin. chol. rar. cheody. cheekan. ar. ain. ar. alam-
<f104r.P.21;H> dsheedy. qokaiin. chear. olkchedy. charaiin=
<f104r.P.22;H> tshedar. chllo. rl. shed. kchedy. chokor. cheedy. opchar. cheor. chckhey. taiin. dam-
<f104r.P.23;H> ol. sheo. ckhey. chol. kechdy. okeedal. lkain. chol. keeody. otchor. aiir. chol. kar. alol-
<f104r.P.24;H> daiin. char. qotal. okechol. olkeeor. olkeeodal. lkaiin. chalkeeedy. qokam-
<f104r.P.25;H> sar. okair. chckhey. qodaiin. chckhy. checkhd. l. raiin. otain. ar. aisam-
<f104r.P.26;H> shar. sheey. kar. sheody=
<f104r.P.27;H> pchedar. qokaiin. qotaiin. dl. ral. cheodl. cphaiin. daiin. ar. qekeeey. qoparaiin-
<f104r.P.28;H> olcheear. chedar. or. arorsheey. olkeechy. or. char. cheeol. sor. or. aiin. otam-
<f104r.P.29;H> ysheo. daiin. shody. yteedy. cheedar. or. air. cheoltar. arodly=
<f104r.P.30;H> okeeo. lkeeo. dain. lkeodaiin. qokeeo. lkechey. okeody. otechdy. opcheocf. qopaiin-
<f104r.P.31;H> qokeeo. aiin. oksheey. okolchey. lcheeey. oteey. lkechedy. qokaiin. chedar. cholcham-
<f104r.P.32;H> ysheeody. qoete. okshey. otechshy. cheol. kaiin. shoda. lkaiin. cheodain. qokar. alchd-
<f104r.P.33;H> okchechy. qokcheedy. okchdal. qokal. char. olkeeey. olcheo. lkaiin. chey. roly=
<f104r.P.34;H> pchol. ksheody. qokeshedy. qokal. chedy. qokaiin. otaiin. cheody. qokal. taiin. cholxy-
<f104r.P.35;H> yshoiin. qocheeol. chedaiin. qodal. chey. chol. cheol. olaly=
<f104r.P.36;H> psheody. qotar. chopar. qotaly. qotsheod. qotechy. kaiin. okar. qopchar. opam-
<f104r.P.37;H> okaiin. cheodal. qoaiin. okar. oraiin. okar. oteody. qokaiin. okal. qotir-
<f104r.P.38;H> okaiin. orcheol. qokchol. kcheody. qotchdy=
<f104r.P.39;H> pcholor. ar. aiin. alkchdy. qotal. chol. qoar. aiin. qopcheedy. qotair. ofaiino-
<f104r.P.40;H> olkeeos. olkaiin. oair. qcthy. oiinol. al. ly. oeear. chcthy. olched. qotaiiin-
<f104r.P.41;H> qoteey. qokeor. saiir. qoty. qokl. lkaiin. yteedy. qokain. oqockhy. dar-
<f104r.P.42;H> y. lshedy. cholkar=
<f104r.P.43;H> tsheodl. qokaiin. qokchedy. ykchdy. pchedy. qokeedy. oteey. qokain. oteol. dal-
<f104r.P.44;H> okcheochy. cheey. qoeedaiin. qokeey. ar. cheol. olkair. qokoiin. otaiin. okam-
<f104r.P.45;H> daiin. olcheeo. l. s. aiin. otain. ar. chedy. qokaiin. otaiin. otain=

Jorge Stolfi:

<f104r.P.25;U> sar. okair. chckhey. qodaiin. chckhy. checkhd. l, raiin. otain. ar. airam-
<f104r.P.26;U> shar. sheey. kar. sheody=
<f104r.P.27;U> pchedar. qokaiin. qotaiin. dl. ral. cheodl. cphaiin. daiin. ar. qokeeey. qoparaiin-
<f104r.P.43;U> tsheodl. qokaiin. qokchedy. ykchdy. pchedy. qokeedy. otchy. qokain. oteol. dal-
<f104r.P.44;U> okcheochy. cheey. qoeedaiin. qokeey. ar. cheol. olkair. qokaiin. otaiin. okam-
<f104r.P.45;U> daiin. olcheeo. l. s, aiin. otain. ar. chedy. qokaiin. otaiin. otaiin=